LA CONTAMINACIÓ

La contaminació afecta al món
La contaminació o pol·lució és l'alteració de les propietats d'un medi per incorporació generalment deguda a l'acció directa o indirecte de l'home o dona.

La contaminació ambiental és també la incorporació als cossos receptors de substàncies sòlides, líquides, gasoses o barreges d'elles. Sempre que alterin en les condicions naturals d'aquest, o que puguin afectar la salut, la higiene o el benestar públic. Hi ha molts tipus de contaminació i moltes poden acabar afectant els éssers humans a l'atmosfera i en general, al medi ambient.

La contaminació se sol estudiar des de dos punts de vista diferents: des del punt de vista del tipus de medi al qual afecta (on generalment es distingeix en l'aire, l'aigua i el terra), o segons un contaminant en particular. En aquest darrer cas se solen agrupar els contaminants segons el tipus de contaminació que produeixen.
Redactora: Júlia Marquardt Luesma (5è)
Correctors/es: Lucia Martínez (6é) i Pol Rodríguez (6è)
2 de juny de 2017


(Exercici d’extracció d’informació de diverses fonts de la xarxa. Exercici de comprensió del que l’alumne escriu)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada